Cena vody v Českých Budějovicích zůstává stejná

blank

Na rozdíl od většiny lokalit v zemi se cena vody nemění v Českých Budějovicích. Lidé v největším jihočeském městě tak od ledna zaplatí opět 73,09 koruny za kubík. Média o tom informovala radnice.

„Do budoucích let ale nelze vyloučit, že se cena nebude měnit. Jde o to, že ministerstvo zemědělství jako příslušný orgán státní správy upozorňuje vlastníky vodohospodářské infrastruktury na riziko nedostatečné tvorby prostředků pro investice na obnovu vodovodů a kanalizací,“ uvedl primátorův náměstek Petr Holický. Drtivá obyvatel města je závislá na vodě z veřejného vodovodu, kterou dodává společnost ČEVAK.

V případě, že vodárenská společnost provozuje cizí vodohospodářskou infrastrukturu, je důležitým regulátorem pro schvalování cen její vlastník. To vyplývá ze smluv o provozování a pachtu uzavřených mezi provozovatelem a majitelem. Vodítkem je také doporučení Světové zdravotnické organizace a Světové banky, které říká, že cena vody by neměla přesahovat 2 % průměrného příjmu domácnosti, aby nepřesáhla hranici sociální únosnosti. Této úrovně v České republice není v žádném regionu dosaženo.

V oblasti cenotvorby hraje nejvýznamnější roli ministerstvo financí v souvislosti se zákonem o cenách a dalšími předpisy. Klíčovými normami jsou v této souvislosti především zákon o působnosti orgánů v oblasti cen, zákon o cenách a jeho prováděcí vyhláška nebo cenová rozhodnutí k seznamu zboží s regulovanými cenami.

Scroll to Top