Jednání Povodí Moravy o zajištění vody pro Jihlavu

blank

Vodohospodáři z Povodí Moravy absolvovali v poslední době několik jednání s vodárnami, úřady i rybáři, aby bylo zajištěno dostatečné množství vody pro Jihlavu. Nově se teď Povodí Moravy například dohodlo s rybáři na pozastavení plnění Maršovského rybníka, čímž ušetří 350 tisíc kubíků vody.

V letošním roce jsou dodávky vody pro Jihlavu z vodní nádrže Hubenov zajištěné. Situace v příštím roce bude záležet na množství srážek. Jak těch sněhových v průběhu zimy, tak dešťových v průběhu zbytku příštího roku.
Povodí Moravy muselo v listopadu v návaznosti na výrazný pokles hladin přistoupit k mimořádné manipulaci u nádrží Hubenov, Vír a Vranov. „Rozhodli jsme se k nim z důvodů nízkých přítoků. Cílem mimořádných manipulací je zabezpečení dostatku vody pro vodárenské účely v roce 2019 a roky následující v případě, že bude sucho v plné intenzitě pokračovat,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.
Podle mluvčího podniku Petra Chmelaře to znamená, že se snižuje odtok vody z nádrže nad rámec řádné manipulace a regulačních stupňů. Povolení k ní ale musí vydat vodoprávní úřad. „V době nedostatku v Hubenově je oproti běžnému stavu navyšováno množství přiváděné vody z vodní nádrže Nová Říše o přibližně 25 procent do Jihlavy a okolních obcí. Případně může být i toto množství zvýšeno. Navyšování přítoku do krajského města je třeba citlivě regulovat tak, aby byl zachován dostatečný objem vody i pro region jižně od Jihlavy, pro který je zdroj primárně určen,“ řekla před několika týdny mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Šebková.
Sucho trápí také Žďársko, kde se v průměru ročně vyrobí 5,3 milionu kubíků pitné vody, z čehož je 22 procent z podzemních zdrojů. „V posledních letech v důsledku sucha vydatnost podzemních zdrojů klesá a v srpnu letošního roku činila pouhých 11 procent z celkové výroby,“ upozornila Šebková.
Povodí Moravy letos už třikrát svolalo jednání pracovní skupiny Sucho 2018. Během poslední diskuze na začátku září se zainteresované strany věnovaly opatřením vedoucím ke snížení dopadu sucha, ale také možnostem vývoje v následujícím roce. Zúčastnili se zástupci vodárenských společností, odběratelé vody na závlahy, zástupci ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, zástupce energetických společností a dalších organizací.

Scroll to Top