Hlasování o největší průmyslovou ikonu České republiky

blank

Více než sto let stojí česká ekonomika na silném průmyslu. Svaz průmyslu a dopravy ČR pořádá anketu, ve které mohou lidé hlasovat o nejvýznamnější průmyslovou firmu v tuzemsku. K historicky nejsilnějším hráčům se rovněž přidávají subjekty se vznikem po roce 1989.

Redakce vodarenstvi.cz na podzim také provedla rozsáhlý průzkum právě mezi významnými průmyslovými podniky a zjišťovala, jak je jejich výroba náročná na spotřebu vody, nakolik se v jejich činnosti odrazilo suché počasí posledních let a zda zavádějí opatření, jejichž cílem je zefektivnit hospodaření s vodou a snižovat její spotřebu.

Průmysl je nejvýznamnějším odběratelem vody z povrchových zdrojů v České republice – jde zhruba o 70 % spotřeby. Největším odběratelem vody je energetika, po ní následuje zásobování obyvatel pitnou vodou. Průmyslové podniky dlouhodobě realizují řadu opatření, jejichž cílem je snižování spotřeby vody z ekonomických důvodů i z hlediska snížení dopadů na životní prostředí. Firmy za odběr vody platí příslušným podnikům povodí, náklady vznikají také při využití, čištění a vrácení vyčištěné vody zpět do přírody.

Například jen v Moravskoslezském kraji jde podle správce vodních děl Povodí Odry ročně o zhruba 60 milionů metrů krychlových vody, které podniky odeberou. „Ročně odebereme z Olše, nebo z Těrlické přehrady 10 milionů kubíků vody. Po vyčištění jí do přírody vracíme 4 miliony metrů krychlových. V době sucha navyšuje odběry z Těrlické nádrže, naopak snižuje odběr z Olše, abychom v ní zachovali dostatečný průtok pro život vodních živočichů. Údolní nádrž nám prozatím vždy dokázala zajistit dostatek provozní vody i při suchých obdobích minulých let,“ uvedla mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

Hlasovat můžete například zde.

Scroll to Top