Píšť získala 140 milionů na kanalizaci a čistírnu odpadních vod

blank

Celkové náklady budou ještě o několik desítek milionů vyšší. Obec na Hlučínsku chce proto získat úvěr, aby mohla začít stavět na začátku příštího roku. Na jaře musela také nechat postavit provizorní suchovod, díky němuž je do Píště z centrálního řadu společnosti SmVaK Ostrava přiváděna pitná voda. Potrubí nechala podél silnice do Vřesiny položit z důvodu dlouhodobě klesající hladiny podzemní vody ve vrtech.

„Již před rozhodnutím o přiznání dotace jsme začali připravovat zadávací podmínky pro výběrová řízení. Proto byl záhy po získání dotace vybrán zhotovitel stavby. Stala se jím Společnost pro obec Píšť za nejnižší nabídkovou cenu necelých 204 milionů korun,” uvedla místostarostka Jana Plačková. Náklady, které dotace ze Státního fondu životního prostředí nepokryje, uhradí obec díky úvěru. Plánovaný začátek stavby na začátku příštího roku bude záviset na počasí. Hotovo by mělo být v roce 2020.

Mezi obyvateli kolovaly informace, že si kanalizační přípojky a jímky budou muset platit ze svého. Plačková ovšem zprávu dementovala. „Tuto lživou informaci popíráme. Přípojné řady jsou součástí dotace. Majitelé domů hradí pouze napojení svých vnitřních rozvodů z objektu do čerpací jímky a přivedou k ní elektrický kabel. V současné době se projektuje druhá etapa kanalizace, tedy přípojky pro novostavby a starší nemovitosti, kterým majetkoprávní vztahy nedovolily napojení na kanalizaci dříve plánovaným způsobem. Přípojky včetně čerpacích jímek a výstroje pro tyto nemovitosti již nejsou součástí dotace, avšak budou hrazeny z rozpočtu obce,“ zdůraznila Plačková.

Zdroj: Region Opavsko 

Scroll to Top