Vzrostl počet domácností napojených na vodovodní i kanalizační infrastrukturu

blank

V roce 2017 přispělo ministerstvo zemědělství na vodní hospodářství částkou 3,1 miliardy korun, což znamená 61 % z 5 miliard celkové státní podpory. Ministerstvo životního prostředí se podílelo 33 % (více než 1,6 miliardy korun) a ministerstvo dopravy necelými 6 % (0,3 miliardy korun). Informace vyplývají ze Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2017, kterou ministerstva zemědělství a životního prostředí předložily vládě.

„Také díky prostředkům ministerstva zemědělství stoupl počet domácností připojených na pitnou vodu a kanalizaci. Vodovodní síť byla prodloužena o 903 kilometrů, kanalizační o 1 350 kilometrů. Přibylo 58 nových čistíren odpadních vod,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Jeho resort loni rozdělil nejvíce peněz na údržbu i výstavbu nových vodovodů a kanalizací, obnovu a údržbu rybníků a drobných vodních toků a také na protipovodňová opatření, jejichž součástí je i zadržování vody v krajině.

Z vodovodů bylo v roce 2017 zásobováno přibližně 10 milionu lidí (nárůst o 55 tisíc), tedy 94,7 % z celkového počtu obyvatel (v roce 2016 to bylo 94,4 %). V domech, které jsou připojeny na kanalizaci, žilo více než 9 milionů lidí (nárůst o 108 tisíc), což znamená 85,5 % z celkového počtu obyvatel (v roce 2016 to bylo 84,7 %) a počet čistíren odpadních vod vzrostl o 58 na celkových 2 612.

Ilustrační foto 

Scroll to Top