Sucho komplikuje vodohospodářům údržbu a opravy vodních děl

blank

Komplikovanou situaci zažívá například Povodí Moravy na jezu v Bolelouci. Kvůli provizornímu zahrazení jezu vodohospodáři provedou jen nezbytné opravy i údržbu, aniž by museli jezovou zdrž vypustit. Předejdou úhynu ryb. Plánované vypuštění se mělo na jezu v Bolelouci uskutečnit od 10. do 24. září 2018. V roce 2017 k vypuštění kvůli suchu nedošlo.

„Škodám chce Povodí Moravy zamezit i v letošním roce, kdy je hydrologická situace ještě horší. Správce toků proto v současnosti jez zahrazuje tak, aby mohla alespoň část prací proběhnout i při napuštěné jezové zdrži. Zbylé práce a údržbu hradícího zařízení posune do pozdějšího období. Jezová zdrž na řece Moravě v Bolelouci zadržuje vodu v Mlýnském náhonu v délce asi 25 kilometrů. Opětovné napuštění náhonu při takto nízkých průtocích v období výrazného sucha by mohlo trvat i více než dva týdny,“ vysvětlil mluvčí podniku Petr Chmelař. Dlouhodobě nízké průtoky a vypuštěná jezová zdrž by mohly vést k úhynu živočichů a zhoršení ekologické funkce toku. Podle Chmelaře potrvají údržbové práce a oprava jezu zhruba do konce listopadu.

Právě kvůli nízkým průtokům v Bečvě letos podnik ani nevypouštěl jezovou zdrž v Hranicích na Moravě, což se mělo uskutečnit od 3. do 9. září 2018. „Z důvodu nízkých průtoků v korytech významných vodních v povodí Bečvy nebudeme v letošním roce provádět srážku. Vypuštěním nadjezí bychom mohli ohrozit život fauny. Současně nízká vodnost Bečvy předpokládá dlouhé období pro zpětné napuštění jezové zdrže,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Scroll to Top