ČHMÚ: Stav sucha se dále prohlubuje

blank

Srážkový deficit pokračuje i v srpnu. V prvních dvou týdnech totiž nedosahovaly srážkové úhrny na území České republiky ani třetiny hodnot, které jsou pro toto období obvyklé, a více než polovina sledovaných profilů na vodních tocích dokonce vykazuje hydrologické sucho. Druhý srpnový týden se rovněž vyznačoval výraznou nerovnoměrností v rozložení srážkových úhrnů na území ČR. Celkově spadla na území ČR třetina množství srážek oproti obvyklému množství. V Čechách to bylo 28 % a na Moravě 43 % oproti normálu pro daný týden. Většina srážek se vyskytla během bouřek nebo měla formu přívalových dešťů. V tiskové zprávě o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. 

„Vlhkost půdy se v minulém týdnu nadále téměř na celém území ČR zmenšovala. V obou sledovaných půdních profilech až o 40 centimetrů a až 100 centimetrů pod travním porostem. S výjimkou horských poloh je prakticky na celém území vlhkost nižší než 30 % využitelné vodní kapacity (VVK), v profilu do 100 centimetrů převládá dokonce území s vlhkostí pod 10 % VVK. Zde je vlhkost většinou již na bodu vadnutí,“ uvedl biometeorolog Tomáš Vráblík.

U povrchových vod se z pohledu hydrologického sucha situace na území České republiky v porovnání s minulým týdnem mírně zhoršila. Aktuálně totiž vykazuje více než polovina (54 %) sledovaných profilů na území České republiky stav hydrologického sucha. Nejvíce profilů s indikací hydrologického sucha se pak nachází v povodí horního Labe a Vltavy.

„Aktuálně ve vodních tocích ve sledovaných profilech protéká převážně 5 až 45 procent toho, co je pro toto období obvyklé. Mírně vodnější (až 65 %) jsou některé toky odvodňující Šumavu, Beskydy a Jeseníky. Nejzávažnější situace je i nadále v povodí Labe a Ohře, kde u téměř poloviny sledovaných profilů je průtok na úrovni 364denního průtoku (Q364d), což je průtok, který je v dlouhodobém průměru dosažen po 364 dní v roce,“ vysvětlil hydrolog ČHMÚ Radek Čekal.

Z dlouhodobého hlediska jsou nejvíce postižené toky v povodí Sázavy, Jizery, Smědé, Ploučnice, Lužnice, Nežárky, přítoky horního a středního Labe. K mírnému zhoršení stavu podzemních vod pak došlo v povodí horní Sázavy, Odry a Olše a Ostravice. K přechodnému mírnému zlepšení naopak došlo pouze v povodí horní Ohře a při soutoku Dyje a Moravy.

„Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně mírně klesala nebo stagnovala. Počet vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální úrovně hladiny, tj. silného či mimořádného sucha, se příliš nezměnil a tvoří 71 % všech objektů. Hladina podzemní vody ve vrtech v povodí Orlice, Labe od Orlice po Jizeru, horní Sázavy, Ploučnice a Jihlavy dosáhla úrovně mimořádného sucha,“ doplnil Radek Čekal.

Scroll to Top