Byly otevřeny nové laboratoře na výzkum interakcí mezi půdou a vodou

blank

V budově Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích slavnostně otevřeli nové laboratoře zabývající se výzkumem interakcí mezi půdou a vodou. Z celkem 600 metrů čtverečních zrekonstruovaných prostor tvoří více než polovinu nově zřízené laboratoře, které budou sloužit zejména Výzkumné infrastruktuře SoWa a dvěma vědeckým ústavům Biologického centra sídlícím v tomto areálu – Ústavu půdní biologie a Hydrobiologickému ústavu. Informoval o tom portál jihoceskenovinky.cz.

V nových prostorách pracuje přibližně 50 vědců. Větší část z nich přišla do Českých Budějovic z ciziny. „Naše pracoviště se zaměřuje na studium vzájemného působení procesů zodpovědných za koloběh živin v půdě, vodních ekosystémech a v přechodových zónách na rozhraní mezi půdou a vodou. Tyto procesy dokážeme sledovat od úrovně mikročástic až po úroveň celého povodí. V dnešní době je půda a voda pod silným tlakem lidské činnosti, což vede k narušování klíčových ekosystémových služeb krajiny, jako je růst rostlin a zajištění potravinové základny, zásobení pitnou vodou, zadržení vody v krajině nebo regulace klimatu. Přitom udržitelné využívání a obhospodařování půdy a vodních ekosystémů je kritickým bodem zachování konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky,“ informoval ředitel Výzkumné infrastruktury SoWa Jan Frouz.

Badatelé budou v nových laboratořích využívat unikátní přístroje. „My lidé nepřežijeme víc než pár minut bez kyslíku, ale pro mnohé z nejdůležitějších mikroorganismů v přírodě je naopak kyslík toxický. Tyto mikroorganismy žijí v nikách našich půd a vod a zajišťují klíčové procesy pro fungování ekosystému. Pro jejich výzkum jsme vybudovali laboratoř, do které jsou postupně instalovány moderní přístroje na analýzu a práci s živými vzorky v podmínkách bez přístupu kyslíku,“ uvedl vedoucí laboratoře anaerobní a molekulární mikrobiologie Roey Angel.

Bude se zde nacházet například vybavení pro vysokokapacitní extrakci DNA/RNA z environmentálních vzorků, ultracentrifuga pro práci s izotopicky značenými vzorky či nejmodernější anaerobní stan pro biologické a geochemické práce v podmínkách bez přístupu kyslíku. Od srpna také přibude speciální zařízení – hmotnostní spektrometr pro měření poměru izotopů spojený se čtyřmi dalšími zařízeními pro úpravu vzorků k měření. Bude sloužit ke stopování metabolických mikrobiálních drah ve vodě a půdě a jejich vlivu na ostatní složky ekosystému.

Ke komplexní modernizaci došlo díky dotaci Kanceláře Akademie věd ČR, která činila 10 milionů korun. Přispělo také Biologické centrum AV ČR. Výzkumná infrastruktury SoWa byla založena v roce 2016 grantem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu podpory velkých infrastruktur a je spolufinancována více než 100 miliony korun z prostředků Evropské unie v projektu podpořeného Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Scroll to Top