Dálnice D35 dostane výjimku, povede kolem vodních zdrojů

blank

Poblíž zdrojů pitné vody u Vysokého Mýta povede dálnice D35. Ředitelství silnic a dálnic ke stavbě dostalo předběžný souhlas všech institucí. Pardubický kraj v dubnu zahájil řízení, na jehož konci ŘSD obdrží výjimku ze stavební uzávěry. Jižní část dálnice totiž povede mezi obcemi Pekla a Cerekvice nad Loučnou, kde jsou zdroje pitné vody. Z lokality odebírá vodu dvacet tisíc obyvatel Vysokomýtska. Informoval o tom portál idnes.cz. 

„Vodní zdroj Pekla je v důsledku geologické stavby přirozenou drenáží tří významných kolektorů – vyšší střednoturonské zvodně, nižší střednoturonské zvodně a spodnoturonské zvodně,“ sdělila jednatelka hydrogeologické společnosti H3Geo Jana Dušková. Odborníci zatím vyloučili, že by dálniční těleso mohlo narušit vodní režim v podzemí. Projektanti úseku dálnice ze Džbánova do Litomyšle nicméně uvažovali o jiné variantě. Rizikové území v druhém ochranném pásmu poblíž hloubkových vrtů chtěli přemostit dlouhou estakádou nebo nad ním vybudovat násyp z polystyrenových bloků.

Ředitelství silnic a dálnic přišlo s odlišným řešením. „Nebyl zvolen ani lehčený násyp ani estakáda, nýbrž co nejdelší násyp z klasických násypových materiálů a co nejkratší mostní objekt, aby došlo k co možná nejmenšímu zásahu do podloží,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký. Na konci dubna Pardubický kraj souhlasil s tím, aby stavba D35 dostala výjimku ze stavební uzávěry. Ta platí kvůli ochraně vodního zdroje od roku 1991. „Pod mostem ŘSD naplánovalo retenční nádrž, která by měla v případě, že se stane havárie s únikem ropných látek, je zachytit,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého se jedná o dešťové usazovací nádrže, které jsou umístěny po celé délce stavby a umožňují předčištění vod z dálnice. „V tomto případě mělo povodí Labe a správce území Ochranného pásma vodních zdrojů Pekla speciální požadavky na jejich těsnost a efektivitu,“ uvedl dále Studecký. Vodohospodáři a radnice Vysokého Mýta řeší, co udělá s podzemními vodami těleso dálnice.

Podle hydrogeologického průzkumu dálnice zdroje pitné vody nijak neohrozí. Vrty se totiž nacházejí v hloubce 70 a 140 metrů a tam by již tlaky z nové stavby neměly zasáhnout. „Průzkum byl ale velmi povšechný, chtěli jsme vypracovat daleko podrobnější, na což ŘSD nepřistoupilo. Bude se dělat až nyní a doufám, že nás nečeká žádné překvapení,“ konstatoval místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.

Na základě nového průzkumu se zřejmě rozhodne o založení jednotlivých stavebních objektů.„Samozřejmě chceme chránit i vrt 70 metrů pod zemí, ve kterém jsou překročeny limity pro dusičnany. V případě nouze by se dala tato voda použít a ředit s vodou, která má dusičnanů méně,“ uzavřel Krejza.

 

Scroll to Top