Voda Zlín 2018: Tvoříme dostatečné rezervy na obnovu infrastruktury?

blank

Tomáš Kučera z VUT Brno vystoupil minulý týden na konferenci Voda Zlín 2018 s příspěvkem, který na příkladu šesti anonymních vodárenských společností analyzoval, zda tyto subjekty vytvářejí dostatek zdrojů na obnovu vodárenské infrastruktury, aby byla její funkčnost dlouhodobě udržitelná.
Při definování vstupních dat přinesl také netradiční pohled na to, jak se vyvíjí výše vodného a stočného u nás, a zda voda skutečně zdražuje. Podle Kučery jsme v roce 1994 potřebovali na úhradu vodného a stočného při práci s průměrnými čísly 3,6 % minimální mzdy, v roce 2016 už to bylo pouze 2,5 %.
Pro analýzu ne/dostatečné tvorby prostředků na obnovu pracoval tým autorů s údaji, jako jsou počet zásobených osob, objem vody fakturované, přepočtená délka vodovodního potrubí, hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně nebo cena vodného bez DPH.
Pro přiváděcí řady bylo pracováno s průměrnou životností 80 let, pro rozváděcí řady 70 let, pro objekty, jako jsou úpravny a vodojemy 45 let.

Scroll to Top