Voda Zlín 2018: Jak posílit vodárenskou soustavu na východě Čech? 1/2

blank

Michal Studničný ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba na konferenci Voda Zlín 2018 hovořil o možných variantách, jak kapacitně posílit zásobování pitnou vodou Vodárenské soustavy východní Čechy. Ta zásobuje více než půl milionu obyvatel okresů Náchod, Hradec Králové, Pardubice a Chrudim. Délka řadů přesahuje 4 tisíce kilometrů a soustava je vlastnicky rozdělena mezi čtyři subjekty.
Hlavními zdroji v oblasti jsou podzemní zdroje označované jako Polická křídová pánev (část Náchod), jímací území Lítá, odběr z Orlice (část HK), jímací území Hrobice, písník Oplatil, studny Nemošice a Mokošín (část Pardubice), jímací území Podlažice a nádrž Křižanovice).
Soustav umožňuje převod přebytků pitné vody z Náchodska a Chrudimska do území, kde voda chybí (deficit hradecké a pardubické části je zhruba 20 %).
Nejčastěji zmiňovaným řešením je v současnosti výstavba vodního díla Pěčín na řece Zdobnici v Orlických horách. Tento plán budí řadu kontroverzních reakcí ze strany místních politiků, obyvatel nebo ekologů.
Dalšími možnostmi jsou také navýšení odběrů podzemní vody z Polické pánve, případně na jihu u Chrudimi z takzvané Vysokomýtské synklinály. Jaké důsledky by jednotlivé varianty přinesly, popíšeme v druhé části příspěvku o tomto tématu.

Scroll to Top