Od soutoku Ostravice s Morávkou po soutok Morávky s Ostravicí

blank

Výlet zasněženou krajinou podél dvou nejvýznamnějších řek na Frýdecko-Místecku začíná u jejich soutoku několik set metrů od vlakového nádraží ve Frýdku-Místku. K němu vede cesta od nádraží po cyklostezce proti proudu Ostravice. Po zhruba kilometru chůze proti proudu Morávky cyklostezka odbočuje od řeky. My budeme pokračovat stále podél řeky po vyšlapaných pěšinách a dojdeme na hranici přírodní památky Profil Morávky. Po dvou kilometrech chůze končí tato přírodní památka – a začíná jiná – s názvem Niva Morávky. Po kilometru a půl dojdeme k mostu přes řeku u restaurace Zanzibar.

Přírodní památka Profil Morávky je působivá v každém ročním období. V zasněžené krajině působí romanticky a zadumaně. Tvoří ji neupravené koryto řeky s nepravidelným profilem břehu. Na různých místech se odkrývá podloží. Koryto mění svou podobu a tvar v důsledku hydrologické situace. Například v roce 1996 a 1997 během ničivých povodní bylo koryto značně vymyto a plocha obnaženého skalního podkladu se zvětšila.
Voda protéká v kaňonu přes skalní prahy a vytváří peřeje. V zimním období jde v kombinaci s ledovou hmotou o zajímavou podívanou. Tok je lemován porostem s charakterem lužního lesa. Nejde ale o lužní les v pravém slova smyslu, protože řeka je zahloubena oproti terase o několik metrů.
Projdeme také kolem zajímavé stavby, kterou je přemostění Morávky přivaděče Baška-Bruzovice společnosti SmVaK Ostrava. Voda původem z vodního díla Šance v Beskydech po úpravě v Úpravně vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí odsud směřuje na Frýdecko-Místecko a Havířovsko.

Přírodní památka Niva Morávka sahající od katastru Dobré přes Skalici až po Nošovice je úsekem řeky se štěrkovými náplavami a charakteristickými rostlinami a stromy v jejím okolí. Jde o jeden z mála nezregulovaných podhorských vodních toků v Podbeskydí, kde přirozeně „divočí“ řeka.
Problémem obou lokalit je šíření invazivních druhů křídlatky.

U mostu se napojíme na modrou turistickou značku a za osadou Kamenec je potřeba vystoupat do místní části Frýdku-Místku s názvem Skalice. Od kostela nás modrá turistická značka kolem vrcholu Skalické Strážnice po zhruba třech a půl kilometrech dovede do Janovic. Projdeme po značce částí obce a po modré značce odbočíme do lokality Bystré. Po jeden a půl kilometru dojdeme ke stejnojmennému potoku. Ten přejdeme po můstku a vystoupáme nad obec Pržno. Z obce je možné jet zpět do Frýdku-Místku vlakem, ale také můžeme odbočit před vlakovým nádražím k řece a pokračovat po proudu Ostravice do Frýdku-Místku. Po sedmi kilometrech cesty lesem podél řeky dojdeme z opačného břehu zpět k soutoku Ostravice a Morávky, kde naše cesta začala.

Celý okruh měří zhruba dvacet pět kilometrů a je středně náročný.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top