Nízké ztráty vody v Moravskoslezském kraji

blank

Díky každoročním investicím společností SmVaK Ostrava a Ostravské vodárny a kanalizace do obnovy, rozvoje a oprav vodovodní infrastruktury se daří v regionu držet ztráty vody ve vodovodním řadu na nízkých úrovních. V případě OVAK v loňském roce ztráty činily 12,4 %, u SmVaK šlo o 13,1 %.

„Díky dobře cíleným investicím do obnovy a oprav vodovodní infrastruktury se společnosti daří objem ztrát vody udržovat od roku 2014 trvale pod hodnotou 2,5 milionu kubíků. Tím se, v přepočtu na celkový objem dodané pitné vody, řadíme mezi vyspělé evropské země,“ uvedl generální ředitel společnosti Vojtěch Janoušek.

OVAK uspokojivé výsledky připisují také spolupráci s mateřskou společností SUEZ, díky které může využívat moderní technologie jako například monitoring vodovodní sítě. Ten využívá aplikaci SCADA jako součást moderního dispečinkového pracoviště a stále se rozvíjející projekt dálkového odečtu vodoměrů.

V případě SmVaK Ostrava je podle mluvčího Marka Síbrta důležitým aspektem aktivní hledání poruchy, přičemž trend tvoří monitoring průtoků v noci. Společnost má síť rozdělenou do 550 distriktů. Každý je sledován a dispečer vyhodnocuje minimální noční průtok. V případě, že se průtok výrazně zvedne, je to signál, že se na síti něco děje.

„Samozřejmě můžou nastat situace, kdy jednorázově významný zákazník navýší odběr. Ale když se situace opakuje i následující noc a potvrdí se, že se na síti něco nestandardního děje, tak vyjíždíme do terénu, situaci analyzujeme a dohledáváme možnou poruchu,“ uvedl Síbrt.

Nezměnitelným faktem zůstává, že na každém, i novém vodovodu, existují nevyhnutelné ztráty. „V obvyklém případě by se u nás měly pohybovat okolo 2 tisíce kubíků vody na kilometr potrubí za rok, nám se podařilo dostat na 1,3 tisíce,“ přiblížil Síbrt.

V případě, že by žádné ztráty nebyly, museli by vodohospodáři v síti více odkalovat, což by způsobilo, že by nebyla použitá voda vykázána jako ztrátová, ale spotřeba by zůstala téměř stejná.

Scroll to Top