Významný geotechnický a hydrogeologický průzkum v retenční nádrži Červený mlýn

blank

Vodohospodáři zahájili průzkum v nádrži Červený mlýn na Svitavsku. Jejím největším problémem je to, že nedokáže efektivně ochránit podzemní vodu od znečištění povrchovou a splaškovou vodou. Proto se také připravuje stavba nové nádrže. Součástí příprav je geotechnická a hydrogeologická studie.

,,Stavba nové retenční nádrže Červený mlýn je součástí velkého projektu dostavby kanalizace v Brně. Tato retenční nádrž spolu s retenční nádrží Královky na jihu Brna u řeky Svitavy pomůže udržet čistější řeky ve městě a zamezí znečišťování spodních vod. Dostavěna bude také chybějící kanalizace v městských částech Bosonohy, Brno-jih, Maloměřice-Obřany, Líšeň a Tuřany-Dvorska,“ sdělil náměstek brněnského primátora pro oblast investic Richard Mrázek.

Podle dostupných informací si stavba vyžádá 2,5 miliardy korun. Operační program Životní prostředí by měl přispět miliardou korun. Během první poloviny příštího roku by měla být vypsána soutěž na zhotovitele stavby a následně bude upřesněno, kdy začnou samotné práce.

Průzkum provádí společnost Geotest. ,,Nyní proběhl inženýrsko-geologický průzkum do hloubky 25 až 30 metrů a penetrační sondy do 15 metrů. Výsledky těchto průzkumů a měření budou sloužit jako podklad pro projektanta, aby mohl správně navrhnout budoucí konstrukci z hlediska sedání podloží, ukotvení nádrže a podobně,“ informoval generální ředitel firmy Lubomír Klímek.

Díky retenčním nádržím se nedostává nadbytečná odpadní voda do vodních toků, ale postupně míří do čistíren odpadních vod.

Scroll to Top