Provoz vodovodů a kanalizací 2017: Převedení kalového hospodářství ČOV Opava na anaerobní ...

blank

Od roku 1996 prošla Čistírna odpadních vod v Opavě řadou zásadních rekonstrukcí za účelem zajištění kvality vyčištěných vod s požadavky legislativy. Mechanický a biologický stupeň čištění byl vybaven účinnou technologií, zmodernizováno bylo také plynové hospodářství včetně kogeneračních jednotek. Prezentoval Marek Hopp ze společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

„Problematiku hygienizace kalů v průběhu let 2011-2014 řešily samostatné projekty konkretizující technickou náročnost potenciálně vhodných metod. Závěrečná technicko-ekonomická studie komplexně porovnala tři varianty hygienizace: předřazenou hygienizaci kalu, přídavek prášková vápna a zavedení termofilní anearobní stabilizace kalu,“ uvedl Marek Hopp.

V současnosti probíhá po výstavbě nové termofilní nádrže a převedení kalového hospodářství čistírny v Opavě na anaerobní stabilizaci s tepelným fázováním zkušební provoz nového systému.

„Z porovnání dosavadních výsledků nového uspořádání vyplývá nárůst stupně redukce organického podílu kalu v součtu obou stupňů stabilizace o 11 %. V obdobném měřítku také dochází k nárůstu produkce bioplynu a ke snížení zbytkového podílu organické sušiny stabilizovaného kalu z 61,1 na 55,1 %. Po spuštění nového systému stabilizace je také registrována snížená hmotnostní produkce stabilizovaného čistírenského kalu o více než 20 % společně s nárůstem obsahu kalové sušiny v odvodněném kalu až na 27 %,“ přiblížil Marek Hopp.

Čistírna prošla od listopadu 2015 do února 2017 rekonstrukcí za 51 milionů korun. Díky rozšíření kapacity kalového hospodářství se může například dle plánu rozvíjet potravinářská výroba v oblasti. Co se týče spotřeby elektrické energie, je zdejší provoz díky produkci bioplynu a jeho využití v kogeneračních jednotkách soběstačný ze dvou třetin.

Investice v opavské čistírně byla rozdělena na dvě základní části. Přes čtyřicet milionů korun si vyžádala nová vyhnívací nádrž s objemem 2000 metrů krychlových, deset milionů korun stála rekonstrukce rozvodů plynu a vystrojení nádrží novými technologiemi.

 

Scroll to Top