V rozvoji brání Lednici obavy z povodní. Ustoupit nechce kraj ani Povodí ...

blank

Z poloviny území leží jihomoravská Lednice v záplavové zóně. Podle jejího vedení není nejpřísnější režim protipovodňové ochrany potřeba. Obec se o tom snaží přesvědčit kraj a Povodí Moravy. Tématem se zabýval portál idnes.cz.

„Jsem přesvědčený, že aktivní záplavová zóna je tady vyhlášena v rozporu s platnou legislativou,“ řekl starosta Libor Kabát. Podle něj by měla být aktivní zóna vyhlašována v místech, která jsou zastavěná nebo zastavitelná, případně tam, kde hrozí bezprostřední ohrožení obyvatel.

„Toto území bylo budováno jako poldr. Ten je využíván jako součást řízené povodně. Nikoliv té přírodní, u níž hrozí bezprostřední ohrožení. Tady se situace sleduje několik dní a v případě potřeby jsme dopředu informováni, že se začne odpouštět voda,“ pokračoval Kabát.

V obci údajně nemají nic proti tomu, že se území využívá k řízené záplavě, při níž se výrazně odlehčí toku Dyje. Omezení jsou podle vedení Lednice příliš přísná, protože aktivní záplavová zóna zabírá skoro polovinu území obce. „Rádi bychom tu například rozšířili počet parkovacích ploch, abychom ulevili centru obce. A mohli bychom přemýšlet o celé řadě drobných projektů v cestovním ruchu. Například o plochách pro kempování,“ přiblížil starosta třítisícové obce.

Mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová uvedla, že byla záplavová území a aktivní zóna Dyje v Lednici určena už v roce 2009. „V současné době probíhá aktualizace záplavového území a aktivní zóny, rozsah se zpřesňuje podle aktuálních podkladů,“ informovala Kučerová. Zmenšení rozsahu aktivní zóny a záplavového území není podle ní možné.

„Bohužel je problematické napadnout toto rozhodnutí soudem. Mnoho let jsem se domníval, že se k cíli dostaneme trpělivým vyjednáváním s krajem a Povodím. Zatím se to nepodařilo. Nezbývá nám než do budoucna hledat jakoukoli jinou cestu,“ uvedl starosta Libor Kabát.

Scroll to Top