SmVaK Ostrava spustily novou online aplikaci

blank

Zákazníci Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava si mohou užít většího komfortu. Společnost vyvinula aplikaci, prostřednictvím které si lidé vyberou ze čtyřiceti poskytovaných služeb. „Tuto možnost využijí především lidé, kteří neradi telefonují, nemají čas navštívit zákaznické centrum, preferují využívání online komunikačních nástrojů nebo potřebují při specifikaci svého požadavku navést, k čemuž jim pomůže inteligentní vyhledávač,“ uvedl mluvčí Marek Síbrt.

Díky nové aplikaci mají lidé ke službám SmVaK Ostrava snazší přístup. „Ti, kteří potřebují vyvézt žumpu, nebo septik, vyčistit kanalizační přípojku, případně pomoci najít skryté úniky vody, již nemusí vyhledávat kontakt na místní kanalizační středisko, nebo volat na bezplatnou Zákaznickou linku SmVaK Ostrava. Službu je možné nově nezávazně poptat prostřednictvím uživatelsky přátelského formuláře a domluvit se na dalším postupu,“ stojí ve zprávě. Stejně tak bude novinka užitečná pro ty, kteří si chtějí nechat udělat rozbory pitné či odpadní vody, nebo plánují napustit zahradní bazén.

Podle generálního ředitele společnosti Anatola Pšeničky je sice vodárenství konzervativní obor, ale z jeho slov je patrné, že SmVaK Ostrava chtěly zareagovat na dynamický rozvoj moderních technologií. „Na internetové stránce www.smvak.cz najdou zájemci o naše služby novou výraznou položku Nabídka služeb, jejímž prostřednictvím s námi mohou komunikovat v případě, že potřebují řešit cokoliv v oblasti, kde působíme. Jde o významný krok k dalšímu zvýšení zákaznického komfortu a vstřícnosti,“ přiblížil.

Generální ředitel jedné z nejvýznamnějších tuzemských vodárenských společností věří, že si zákazníci k aplikaci najdou cestu. „Samozřejmě zůstávají v platnosti další cesty a způsoby, jak služby objednávat. Naši lidé na bezplatné zákaznické lince nebo v zákaznických centrech jsou pochopitelně připraveni lidem s vyplněním poptávkového formuláře pomoci,“ uzavřel Pšenička.

Sedm oblastí služeb, 40 položek

Stavomontážní činnost (protlaky pod komunikacemi, výstavba rekonstrukce a oprava vodovodních a kanalizačních řadů, rekonstrukce vnitřních rozvodů, napojení vodovodní přípojky na veřejný řad, napojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci, výkopové práce a úprava povrchů…)

Vodárenské služby (vyhledávání skrytých úniků vody, vytyčování potrubí, kontrola technického stavu vodovodu kamerovou technikou, dodávky vody do bazénu…) Vodoměry (výměna, odečty a poruchy…)

Kanalizační služby (vývoz odpadní vody ze žump a septiků, čištění kanalizace a kanalizačních přípojek, prohlídka potrubí kamerovým systémem, měření průtoku odpadních vod, projekční činnost –domovní čistírny odpadních vod…)

Laboratorní služby (chemické a mikrobiologické rozbory pitné vody nebo vody ze studní, analýza vzorků odpadních vod, rozbory teplé vody…)

Provozování infrastruktury (provozování areálových a průmyslových čistíren odpadních vod, provozování vodohospodářských sítí, technická pomoc, technicko-ekonomické poradenství…)

Scroll to Top