Opozici v Hradci Králové se nelíbí výměna několika milionů korun za akcie ...

blank

Hradečtí zastupitelé vyměnili na konci října 13 milionů korun, které půjčili společnosti Vodovody a kanalizace na vybudování nové splaškové kanalizace, za 13 tisíc akcií vodárenské firmy. Krok vyvolal negativní reakce v opozici, která tvrdí, že město utratilo peníze za nic.

Radnice krajského města poskytla tamějším vodárnám 13 milionů korun na modernizaci vodohospodářské infrastruktury. Konkrétně se jednalo o kanalizaci v Pálanecké ulici. „Město tím získá pouze zvýšení podílu ve společnosti o 0,67 procenta, což při letošním vyplácení dividend zvýší částku pro město o necelých 34 tisíc korun. Městu se částka za koupi akcií na dividendách tímto způsobem vrátí za 385 let,“ uvedla zastupitelka Eva Matyášová.

Stavby s pomocí půjčky jsou pro dobro občanů i město, říká Valentýn Avramov

S takovým názorem kategoricky nesouhlasí vedoucí odboru investic magistrátu Valentýn Avramov. „Vodovody a kanalizace se budují pro potřebu občanů tohoto města. V minulosti to fungovalo tak, že budování bylo zařazeno mezi investiční akce. Město je postavilo, a protože je nemohlo provozovat, dalo je do majetku VAK a proti tomu byly upisovány akcie. Pokud bychom i nadále stavěli vodovody a kanalizace jako investici města, jejich celková hodnota bude včetně DPH a naše výstavba bude dražší. Pokud se to dělá formou půjčky, dělá se to ve prospěch občanů tohoto města a pro město to vyjde o DPH laciněji,“ kontroloval Avramov.

Pokud Hradec Králově akcie neupíše, nebude mít stavbu ve svém majetku

V případě, že by město údajně tímto způsobem kanalizaci VaKu nepřevedlo, způsobilo by si organizační komplikace. „Pokud ty akcie neupíšeme, stane se to, že společnost nebude mít tuto stavbu ve svém majetku. Jsem zvědavý, jestli ji budeme provozovat jako město sami. Bude naší povinnosti uzavřít smlouvu o propojení dvou vodárenských zařízení s Královéhradeckou provozní, která si pronajímá sítě od VaKu, budeme tedy muset zajistit a financovat jeho provoz. Je to samozřejmě možné, ale jsem zvědavý, jak to technicky budeme dělat,“ upozornil zastupitel a právník Arnošt Urban na možný scénář.

Kritizovat společnost myslící na soběstačnou budoucnost je nelogické, tvrdí Rostislav Jireš

Předseda výboru pro územní plánování a rozvoj města Rostislav Jireš pro změnu uvedl, že VaK nemají fungovat tím způsobem, že by mezi své akcionáře rozděloval vysoké dividendy a naspořené peníze by využíval jinak než jako výplatu akcionářům. „V současné době VaK připravuje velkou rekonstrukci hlavních přivaděčů. K tomu je potřeba zažádat si o dotaci. Ale i když bude udělena, vždy je potřeba nějaká spoluúčast. Finanční náročnost, která nás čeká, to nejsou stamiliony, ale miliardy. Myslím si, že kritizovat společnost, která myslí na budoucnost tak, aby byla soběstačná a nemusela chodit žádat o investiční peníze každou obec zvlášť, je nelogické,“ doplnil Jireš. Kromě Hradce Králové jsou další významní akcionáři VaKu Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, Nechanice nebo Smiřice.

Scroll to Top