Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod v Cítolibech

blank

Na Lounsku v současnosti probíhá modernizace čerpací stanice odpadních vod. Práce budou trvat do ledna příštího roku. Cítoliby mají jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojeno zhruba 750 obyvatel.

Do čistírny odpadních vod v Lounech tečou splašky přes čtyři čerpací stanice. Zmiňovaná rekonstrukce se týká centrální čerpací stanice, která slouží také pro Líšťany se čtyřmi sty obyvateli.

„Čerpací stanice odpadních vod je zastaralá a nesplňuje požadované projektované parametry. Dochází k častému ucpávání čerpadel a jejich poruchám kvůli hrubým nečistotám, které se dostanou až do čerpací jímky,“ vysvětlil mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Jiří Hladík.

Scroll to Top