Oprava kanalizace v Krnově skončila o dva měsíce dříve

blank

O několik týdnů dříve oproti plánu byla ukončena rekonstrukce kanalizace v Chářovské ulici v Krnově. Výměna zastaralého potrubí pro odvod splaškových vod v délce 1,4 kilometru probíhala od července. Stavba je hotova již v říjnu, přestože zatím nebude položena asfaltová vrstva.

„V úseku mezi ulicemi Textilní a Libušinou proběhlo, vzhledem k dobrému stavu potrubí, jen vyvložkování stávající kanalizace bezvýkopovou technologií. Zbytek trasy, po křižovatku s ulicí Čsl. armády, byl prováděn otevřeným výkopem. Tento nově položený řad zcela nahradil starou kanalizaci. Na novou byly připojeny všechny nalezené kanalizační přípojky a současně bylo umožněno i napojení dalších nemovitostí, pokud si o to jejich majitelé požádali. Spolu s výstavbou kanalizace byly osazeny také nové uliční vpusti s napojením do kanalizačního řadu,“ informoval Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek Městského úřadu Krnov.

Chářovská ulice však není majetkem města a dalším předmětem diskuze bude to, do jaké míry se bude na pokládání asfaltové vrstvy podílet Moravskoslezský kraj. „S pokládkou této vrstvy se počítá v horizontu dvou let. V současnosti vzniká projektová dokumentace, která řeší nejen rekonstrukci komunikace, ale i chodníky a jejich výškovou úpravu, dále položení nové dlažby a opravu opěrných zídek,“ uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík. Náklady na rekonstrukci bez pokládání asfaltu se vyšplhaly na 19 milionů korun. Opravy provedla společnost Strabag.

K dalším cílům města patří otevření zmodernizovaného koupaliště, které je plánováno na 30. června příštího roku. Rekonstruovány budou například venkovní bazénové vany, vybudovány budou nové akumulační jímky nebo nový dětský bazén. Po ukončení prací pojmou vodní plochy na koupališti zhruba 500 osob a celkový areál může přivítat přibližně 1800 návštěvníků denně. Odhady předpokládají, že náklady na modernizaci by se měly pohybovat kolem 37 milionů korun.

Zdroj, foto: Bruntálský deník 

Scroll to Top