Vodní dílo Mostiště je ve výborném stavu

blank

Před několika dny se konala pravidelná technickobezpečnostní prohlídka vodního díla Mostiště, jedné z nejvýznamnějších nádrží na Vysočině. Při prohlídce je kontrolován například průsakový režim, deformace hráze a podloží, nebo tlak vody v těsnícím jádře.

„Na základě výsledků měření a pozorování, která se na vodním díle Mostiště kontinuálně provádí, nebyly v hodnoceném období zjištěny podstatné a zjevné závady. Výsledky prokázaly, že vodní dílo je v bezpečném a provozuschopném stavu“ uvedl pro portál Novinkyvysocina.cz radní pro oblast lesního, vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský.

Nádrž Mostiště má kapacitu zhruba 12 milionů kubíků vody a nachází se na řece Oslavě. Vodní dílo slouží pro akumulaci povrchové vody a zajištění vodárenského odběru pro úpravnu vody Mostiště. Pitná voda je pak dodávána do skupinového vodovodu Třebíč – Velké Meziříčí – Žďár nad Sázavou.

 

Scroll to Top