Nový model pro odhad vlivu vodní nádrže na vlhkost vzduchu

blank

Český hydrometeorologický ústav vyvinul statisticko-fyzikální model ALAKE-H, který se specializuje na míru vlivu nově postavené vodní nádrže na vlhkost vzduchu. Model je popsán rovnicemi, jež obsahují volné parametry, jejichž hodnoty jsou určené tak, aby se výstupy ALAKE-H blížily skutečným hodnotám.

„Pro určení skutečných hodnot jsme použili integrace numerického modelu pro předpověď počasí COSMO s horizontálním rozlišením 333 metrů,“ stojí ve zprávě ČHMÚ. Model byl vyvinut zejména pro plochý terén a využívá poměrně snadno přístupná meteorologická data. S jeho využitím se počítá především pod Krušnými horami, kde se v souvislosti s rekultivací ploch po povrchové těžbě hnědého uhlí počítá se vznikem nových jezer.

Především na Mostecku zmizelo v posledních dekádách během těžby hnědého uhlí značné množství vodních ploch. Díky novým jezerům by se trend měl zvrátit a Mostecko by se mohlo stát největší českou zásobárnou vody. S rozsáhlým zavodněním oblasti počítá nadgenerační rekultivační plán.

„Ve vytěžených prostorách pod Krušnými horami vzniknou do poloviny století vodní nádrže o celkové kapacitě 2,2 miliardy metrů krychlových velmi čisté vody, která bude použitelná k mnoha účelům. To zhruba odpovídá polovině současné kapacity všech vodních nádrží a rybníků v celé České republice,“ uvedl v září krajinný ekolog Stanislav Štýs.

Ilustrační foto

Scroll to Top