Připomínáme si deset let od schválení evropské povodňové směrnice

blank

Ve středu 25. října je to přesně deset let, co byla schválená evropská směrnice obsahující vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Reagovala na ničivé povodně ve střední Evropě v roce 2002 a členským zemím uložila během předběžného vyhodnocení povodňových rizik identifikovat oblasti s významným povodňovým rizikem, vytvořit mapy povodňového nebezpečí a rizik a navrhnout komplexní opatření pro snížení rizik před velkou vodou.

V souvislosti s výročím směrnice a výročími povodní v roce 1997 a 2002 se v září konala dvoudenní mezinárodní vědecká konference „Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté) – 10 let od přijetí Povodňové směrnice“. Akci pořádala Policejní akademie ČR, ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, ministerstvo životního prostředí a Svaz vodního hospodářství ČR. Konferenci zahájil ministr životního prostředí Richard Brabec a vystoupili na ní například zástupci Českého hydrometeorologického ústavu a zástupci odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí.

„Povodně byly a budou přirozenou součástí přírodního koloběhu vody, nelze jim zcela zabránit podobně jako u ostatních přírodních hrozeb. Lze pouze zmírnit jejich negativní dopady na lidské zdraví, život a hospodářství. Připravenost a adaptace, to jsou klíčová slova, pokud se bavíme o přírodních hrozbách, kterým v současné době a ještě více v budoucnosti budeme čelit,“ uvedl před několika týdny Richard Brabec. Ničivé povodně před dvaceti a patnácti lety během léta připomínal také portál vodarenstvi.cz.

Scroll to Top