Lipno vyhlíží podzimní deště a jarní tání sněhu

blank

Během léta odtékalo z Lipna více vody, než do něj přiteklo, proto je hladina viditelně na nižší než obvyklé úrovni. Vodohospodáři ale nevidí důvod k panice. Podle nich do nádrže, která je v současnosti naplněna do dvou třetin, znovu nateče voda z podzimních dešťů a jarního tání sněhu. Dnes Lipno zadržuje přes 170 milionů kubíků vody.

„Kvůli letnímu suchu byl přítok okolo dvou kubíků za vteřinu, zatímco minimální odtok je stanovený na šest kubíků tak, aby průtok vody pod přehradou byl stabilní. Současný stav není nijak dramatický. Například v roce 2003, který byl mimořádně suchý, byla hladina Lipna ještě o 70 centimetrů níže než na začátku letošního října,“ poznamenal mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Nádrž je funkční například pro rekreační účely.

Přibylo dnů s nedostatkem vody ve Vltavě

Podle dat Správy NP Šumava oproti loňsku přibylo dní, kdy bylo ve Vltavě málo vody a vodáci na ni nemohli vyplouvat od Soumarského mostu do Pěkné. „Je jasné, že loni to bylo mnohem lepší, protože splouvání bylo možné po celou sezonu s výjimkou jediného dne, kdy byla hladina řeky na Soumarském mostě pod 50 centimetry vody. Letos bylo takových dní už ke čtyřicítce. Spadaly především do srpna a září,“ uvedl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Z pohledu hydrologů zatím sezonu nejde hodnotit

Iva Bufková z oddělení vod a mokřadů národního parku sdělila, že z pohledu hydrologů ještě nelze letošní sezonu komplexně hodnotit. „Nemohu tak vyvodit závěr podložený přesnými údaji. Obecně lze ale zhodnotit vývoj v posledních letech. V roce 2015 bylo kritické sucho v celé republice i na Šumavě. V loňském roce bylo na mnoha místech Česka rovněž velké sucho, na Šumavě ale byla situace mnohem lepší a zásoby vody se zřejmě z větší části doplnily. V potocích je teď vody znovu méně, což se projeví i ve Vltavě. Přírodní systémy fungují tak, že pokud je srážek nedostatek jako zatím letos na podzim, mokřady a rašeliniště vodu drží na místě a málo jí pouští do povrchových vod,“ přiblížila Bufková.

Na zkoumání sucha 42 milionů

Na zkoumání sucha stát vyčlenil 42 milionů korun. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM by měl vytvořit software, pomocí kterého by se vypočítávala aktuální hydrologická situace v ČR. Úkolem bude vytvořit mapu vodní bilance se zranitelnými oblastmi a online systémem pro internetové prohlížeče informujícím o množství vody v ČR. Program bude zahrnovat 200 nejvýznamnějších nádrží a převodů vody. Na boj proti suchu vynaloží stát desítky miliard korun. Primárním cílem je zpomalit a omezit odtoky vody z českého území.

Zdroj: idnes.cz

Scroll to Top