Na opravu páteřního potrubí ve východních Čechách bude potřeba 1,7 miliardy

blank

Ve čtvrtek 12. října jednali zástupci Vodovodů a kanalizací Hradec Králové a Vodovodů a kanalizací Náchod. Předmětem byla nutnost modernizace Vodárenské soustavy východní Čechy. Dnes je dokončována projektová příprava na opravu klíčového přivaděče pitné vody Teplice nad Metují – Hradec Králové. Podle dosavadních odhadů se budou náklady na rozsáhlou akci pohybovat kolem 1,7 miliardy korun.

„Hlavní výhodou přivaděče je dostatečná kapacita přírodních zdrojů a přívodních řadů propojující skupinové vodovody čtyř významných východočeských měst – Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a Náchod. Flexibilita těchto systémů nám umožňuje zásobení vodou obcí z míst jejího přebytku do míst jejího nedostatku,“ uvedl primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink.  Podle zástupců obou východočeských vodárenských společností by se do projektu mohl finančně zapojit stát.

 „Jedná se o strategickou stavbu vodohospodářské infrastruktury v ČR. Proto je povinností státu, aby se na modernizaci zásadně podílel. Nesmíme nechat situaci dojít do stavu, kdy by se přivaděč porouchal a statisíce lidí by se tak ocitly bez pitné vody. Zahájit modernizaci přivaděče musíme obrazně řečeno zítra, protože pak už bude pozdě,“ prohlásil starosta Náchodu Jan Birke.

Vodárenská soustava zajišťující dodávku vody pro Pardubice a Hradec Králové je dlouhodobě ve špatném stavu. Některé její části jsou staré padesát let. Důležitost soustavy se projevila při současných obdobích sucha, během kterých dokáže rozvádět vodu z hlubinných vrtů do východočeských měst. Podle primátora Hradce Králové Zdeňka Finka vodárny a obce investice do vodohospodářské oblasti bez pomoci státu nezvládnou. Musely by výrazně zdražit vodu.

Už před rokem začaly hradecké a náchodské vodárny pracovat na nejnutnějších opravách. „Jde o dva úseky po třech kilometrech. První je u Blešna, kde je potrubí z litiny z konce 60. let minulého století. Druhý úsek je u Českého Meziříčí. Potrubí tam je z oceli ze 70. let,“ poznamenal technicko-provozní náměstek ředitele hradeckých vodáren Pavel Loskot. Odhady hovoří o nákladech na opravu obou úseků ve výši čtvrt miliardy korun.

Na související tiskové konferenci byl také představen projekt Smart centra Hradec Králové. „Smart centrum bude sloužit jako dispečink naší společnosti a zároveň jako nadregionální dispečink vodárenské soustavy východní Čechy, bude pomocníkem při managementu nouzového zásobení obyvatelstva v celé oblasti navazující na tuto vodárenskou soustavu. Tímto Smart centrem naplňujeme vlastně i náš závazek z nabídky na pronájem infrastrukturního majetku z roku 2003, ve které jsme se zavázali k vybudování centra rozvoje pro oblasti dálkového řízení vodárenských procesů,“ přiblížil generální ředitel Královéhradecké provozní Jakub Hanzl.

Vodárenská soustava východní Čechy získává vodu z podzemních zdrojů v Polické křídové pánvi, jímacího území Litá, Hrobice, Podlažice a povrchových zdrojů Oplatil a Orlice.

 

Scroll to Top