Václav Gargulák: V případě Vlachovic jsou ve hře stále dvě varianty nádrže

blank

Do deseti let by mělo na Zlínsku vzniknout významné vodní dílo. Přehrada si vyžádá výraznou proměnu okolí. Jde především o komunikace kolem nádrže, stav čistíren odpadních vod nebo případnou erozi půdy. Podle hrubých odhadů se náklady na akci pohybují ve výši 5,5 miliard korun.

V červnu zařadila vláda Vlachovice mezi své priority. Přehrada má být třikrát větší než slušovická nádrž a měla by se stát největší zásobárnou pitné vody pro Zlínský kraj. V pátek 13. října se konala veřejná debata ve Valašských Kloboukách. „V dostupnosti množství vody na jednoho obyvatele jsme se z evropských zemí umístili na třetím místě od konce. Téměř všechna voda, která v republice naprší, odteče pryč z našeho území. Proto je nutné budovat nové nádrže,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Připomněl také, že v případě Vlachovic jsou stále ve hře dvě varianty nádrže.

„Uvažujeme o zemní sypané hrázi, jaká je například u Slušovické přehrady, která má objem 10 milionů kubíků, jen objem akumulované vody bude zřejmě třikrát větší,“ pokračoval Gargulák. Voda do nádrže bude přitékat z řek Svíborky, Benčice a Smolinky. Starostové dotčených obcí Drnovice, Újezd u Valašských Klobouk, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole a Tichov se zahájením stavby souhlasí.

Nyní se musí přezkoumat vliv přehrady na životní prostředí a vykoupit pozemky. „Nemovitosti se budou odkupovat podle typu, zda jde o rekreační chatu, nebo dům podle toho, jak je starý, v částce od 2 do 6 tisíc za metr čtvereční,“ upřesnil Gargulák. Na projektu se bude výraznou měrou podílet Zlínský kraj, který pomůže starostům dotčených obcí například s dotacemi. V regionu bude působit i koordinátor. Ten bude mít na starost komunikaci s obcemi.

Scroll to Top