Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2018 dle podmínek ...

blank

Státní fond životní prostředí ČR zveřejnil přehled sociálně únosných cen pro vodné a stočné pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013 platnoých pro kalendářní rok 2018.

Zveřejněné údaje jsou platné pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 v prioritní ose 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody.

Na internetovém portálu OPŽP je stanovení sociálně únosné ceny pro vodné a stočné pro další rok pravidelně zveřejňováno vždy v září. Ceny jsou pak rozhodujícím kritériem při posuzování dodržování podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro výše pro jednotlivé projekty. Příjemce má možnost ceny na sociálně únosnou úroveň snížit.

Sociálně únosná hranice pro výdaje na vodné a stočné je definována jako cena pro vodné a stočné, která představuje maximálně 2 % průměrných ročních čistých příjmů domácností se standardní specifickou spotřebou vody 80 litrů na osobu a den.

Pro jednotlivé kraje vychází sociálně únosná výše vodného a stočného ze statistických údajů o příjmech a životních podmínkách domácností za rok 2016, které jsou indexované o skutečnou meziroční změnu indexu spotřebitelských cen k II. čtvrtletí roku 2016, roku 2017 a očekávanou meziroční změnu indexu spotřebitelských cen k II. čtvrtletí roku 2018. Průměrné ročné čisté příjmy domácností jsou vždy aktualizovány a navýšeny o průměrnou inflaci za rozhodné období.

Výpočet SÚC na základě průměrného ročního čistého příjmu člena domácnosti dle krajů (NUTS 3) a se specifickou spotřebou vody 80 l/os / den zde. 

 

Scroll to Top