Povodí Odry dokončuje rozsáhlou opravu jezu Lhotka

blank

Od dubna probíhá na jezu Lhotka na Odře významná oprava, která spočívá ve výměně dvou původních jezových klapek ze šedesátých let minulého století. Jedná se o mohutné ocelové konstrukce, které byly po desítkách let provozu opotřebovány a nyní nahrazeny novými. Náklady na akci si vyžádaly zhruba 12 milionů korun. Informovala o tom mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

„Pro zhotovitele byl největším problémem sladit stavební a technologickou část stavby. Každá jezová klapka je uložena na sedmi ložiscích, které jsou kotveny do železobetonového tělesa jezu pomocí šedesáti závitových tyčí s přesností na jeden milimetr,“ řekl vedoucí provozního odboru státního podniku Povodí Odry Tomáš Skokan, podle nějž je montáž klapek pomocí dvou mobilních jeřábů doslova hodinářskou prací, protože rozdíl mezi jezovými pilíři a klapkou je z každé strany pouhý centimetr. Při řešení nové konstrukce využili vodohospodáři moderní výpočtovou metodu. „Výsledkem byl návrh s odlišným tvarem hradícího návodního plechu, který zajišťuje bezproblémový průchod povodňových průtoků,“ doplnil Skokan.

Jez je součástí vodohospodářské soustavy Povodí Odry a zajišťuje protipovodňovou ochranu Ostravy nebo dodávky technologické vody společnosti Borsodchem. Na jezu byl před několika měsíci vystavěn také rybí přechod.

Povodí Odry zvažuje také jeden z nejvýznamnějších projektů v historii vodohospodářství na severní Moravě a ve Slezsku. Vodohospodáři se připravují, že Těrlickou nádrž podzemním přivaděčem propojí s tou Žermanickou. Voda by mohla proudit oběma směry. Na stavbu by bylo potřeba nejméně tři čtvrtě miliardy korun.

Scroll to Top