Emoce kolem ceny vody v Tetíně

blank

Řada obyvatel v Tetíně na Berounsku se pozastavuje nad výší vodného a stočného, které obci se zhruba osmi stovkami obyvatel účtuje provozovatel infrastruktury. Vysvětlení mohou být různá, některá také směřují k tomu, jak odpovědně se chovají samotní lidé – ačkoliv tento faktor pochopitelně nemá na cenu dominantní vliv. Informoval o tom Berounský deník.

„Ne každý si uvědomuje, že může cenu také ovlivnit. Provoz čistírny odpadních vod se prodražuje, když je do splaškové kanalizace vypouštěna dešťová voda, nebo jiná čistá voda. Ne každý obyvatel Tetína má okapové svody řádně napojeny na dešťovou kanalizaci. V těchto dnech a týdnech celá řada z nás zazimovává venkovní bazény a v několika případech jsme zjistili, že občané vypouštějí vodu z bazénu do splaškové kanalizace a díky tomu je čistírna neúměrně zatěžována,“ přiblížil problematiku tetínský starosta Martin Hrdlička a zároveň nabádá občany, aby zkontrolovali své nemovitosti, jestli mají správně napojeny odvody vody ze svých nemovitostí  a pozemků.

Scroll to Top