Společnost ČEZ zahájila generální opravu vodní elektrárny Kamýk

blank

Rozsáhlá modernizace jednoho ze čtyř soustrojí skončí v srpnu 2018. Díky inovacím vyrobí elektrárna o 1,1 milionu kilowatthodin elektřiny za rok více a pokryje spotřebu zhruba dalších 400 středočeských domácností. Zvýšena bude také ekologie provozu, o tisíce litrů se například sníží olejové provozní náplně.

Vodní elektrárna Kamýk je důležitou částí vltavské kaskády, její význam spočívá především v umožnění špičkového provozu vodní elektrárny Orlík. Provedené inovace zajistí zvýšení průměrné účinnosti při výrobě elektrické energie o 5,5 %. Roční výroba se zvýší o více než 1,1 milionu kWh,“ uvedl ředitel Vodních elektráren ČEZ Petr Maralík. Podle vedoucího oddělení provozu vodní elektrárny Kamýk Petra Velase bude nejvýznamnějším bodem generální opravy výměna lopat oběžného kola a rozváděcích lopatek. „Lopaty s novým profilem, při jejichž konstrukci bylo využito nejnovějších poznatků vědy a techniky, umožní dosáhnout vyšší účinnosti při zpracování hydropotenciálu,“ poznamenal Velas.

Druhým klíčovým krokem bude výměna hydraulického systému ovládání soustrojí. Nově se počítá s provozním tlakem 137–167 barů. „To znamená úsporu tisíců litrů oleje provozní náplně uvedené hydrauliky a výrazné snížení rizika úniků ropných látek do okolního prostředí,“ doplnil Velas. Elektrárna Kamýk slouží z vodohospodářského hlediska k vyrovnání kolísavého odtoku z Elektrárny Orlík. Za celou svou historii vyrobila elektrárna než 3,7 miliardy kWh elektřiny.

Na rozsáhlé modernizaci za 170 milionů korun se budou podílet společnosti BRUSH SEM – oprava generátorů, ČKD Blansko Engineering – oprava strojní části turbíny, HYDAC – oprava hydrauliky rychlozávěrů, ČEZ Energoservis – oprava tabulí rychlozávěrů, Navika – oprava česlí, a MARTIA – rekonstrukce řídicího systému a rozvoden.

Zdroj: techtydenik.cz

Scroll to Top