V Olomouci zahájí výstavbu další etapy protipovodňové ochrany

blank

Ve středu 11. října bude slavnostně zahájena II. B Etapa PPO Olomouc. Ceremoniálu se zúčastní ministr zemědělství Marian Jurečka, generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák a zástupci města. Média o tom informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař, akci také připomíná portál nase-voda.cz.

Slavnostní zahájení se uskuteční v devět hodin ráno u mostu na Komenského ulici. Následně bude v restauraci Bristol představen rámcový harmonogram prací na II. etapě a také způsob, jak bude komunikovat Povodí Moravy a město Olomouc při samotné výstavbě protipovodňové ochrany.

Komplexní protipovodňová ochrana hanácké metropole byla rozdělena do čtyř etap. Spouštěcím mechanismem byly katastrofální povodně v roce 1997. První etapa proběhla v letech 2006-2007, kdy byl v prostoru stávajícího jezu vybudován 520 metrů dlouhý obtokový kanál s maximální kapacitou 180 kubíků za sekundu, který v daném úseku zvýší průtok na 650 kubíků za vteřinu. Jeho součástí byl nový jezový objekt udržující hladinu vzdutí na stejné úrovni jako původní jez v hlavním korytě řeky. Navazující II. A etapa řešila v letech 2012-2013 ochranu 1,4 kilometru dlouhé oblasti nad mostem v ulici Velkomoravská po železniční most na trati Olomouc – Nezamyslice.

Další, v pořadí třetí etapa, která bude v současnosti slavnostně zahájena, zahrnuje ochranu pravého břehu nad ramenem Střední Moravy až po železniční trať Olomouc – Želechovice. V oblasti nad železnicí budou upraveny hráze a rozšířeno koryto o pravobřežní bermu, což je část koryta, které je zaplavováno při vyšších průtocích. V úseku koryt pod ulicí Masarykova po ulici Komenského vzniknou bermy na obou březích. Kapacitně nevyhovující mosty na ulicích Masarykova a Komenského nahradí nové a součástí třetí etapy budou na ulici Komenského i dvě křižovatky.

Scroll to Top