Odkalení přivaděče Ostravského oblastního vodovodu

blank

Na začátku října provedly Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava odkalení přivaděče Ostravského oblastního vodovodu mezi Úpravnou vody Podhradí na Vítkovsku a Krmelínem u Ostravy. Během odkalení sedimentů se pětinásobně zvýšil průtok v řadu s průměrem 1600 milimetrů. Voda byla vypouštěna přes kalníky do okolních toků a celá akce proběhla v součinnosti s dotčenými obcemi a městy na trase, Českým rybářským svazem a také s Vodovody a kanalizacemi Přerov nebo Ostravskými vodárnami a kanalizacemi jako významnými odběrateli. Informoval o tom mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava Marek Síbrt. 

„Kalníky jsou umístěny na nejnižších místech potrubí a jsou otevírány vždy postupně od úpravny vody dále ke koncovým vodojemům. Na konci se zpravidla odkaluje do předem vyprázdněné a z provozu odstavené komory vodojemu, který se poté vypouští a čistí,“ přiblížil ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek. Během akce jsou odebírány vzorky odkalované vody a měřena koncentrace železa. V případě, že jeho obsah klesne pod 0,15 miligramu na litru vody, je možné proces odkalování ukončit. „Musíme také měřit koncentraci chlóru, protože vodu vypouštíme do okolních toků a musíme být ohleduplní k živočichům, které v nich žijí, především k rybám,“ pokračoval Komínek.

Samotné odkalování trvá několik dnů a během nich byl navýšen průtok až na hodnotu 1500 litrů za sekundu. Vodohospodáři při odkalování přivaděče nijak nenarušují běžné zásobování obyvatel pitnou vodou. Přivaděč Podhradí – Dolejší Kunčice – Bílov – Krmelín/Bělá vyrábí a dodává pitnou vodu do části Ostravy a severního Novojičínska.

Ostravský oblastní vodovod je hlavním výrobním i distribučním systémem, který zajišťuje dodávku pitné vodu pro Moravskoslezský kraj. Má tři centrální úpravny vody, které upravují vodu z nádrží Kružberk, Morávka a Šance.

Scroll to Top