Historické okénko: 6. října 1892 přitekla první voda do vodojemu Skalky nad ...

blank

Před 125 lety přitekla první voda z Bernartic nad Odrou do vodojemu Skalky, který slouží dodnes. Nový Jičín s třiadvaceti tisíci obyvateli je zásobován pitnou vodou z údolní nádrže Šance a kaskády přehrad Slezská Harta a Kružberk. Původně voda do Nového Jičína směřovala prostřednictvím čerpací stanice z nedalekých Bernartic nad Odrou. Stavební práce na prvním vodovodu byly zahájeny na jaře roku 1892 a trvaly téměř přesně půl roku. Při uvedení vodovodu do provozu byla na něj napojena větší polovina z necelé tisícovky tehdejších domů a následně 20 veřejných budov a 31 továren. Informoval o tom mluvčí společnosti SmVaK Ostrava Marek Síbrt.

Veřejný vodovod v Novém Jičíně byl největší městskou stavbou své domy. Dodnes funkční vodojem Skalky s kapacitou 1000 metrů krychlových vody zásobuje zejména horní část města a historické centrum včetně Masarykova náměstí. K původnímu vodojemu postupem lety přibyly další dva s kapacitou 300 a 1000 kubíků.

„Stavba je původní, trubní a armaturní vystrojení vodojemu bylo vyměněno. Změnil se také zdroj vody. Původní zdroje a čerpací stanice v Bernarticích jsou v současnosti odstaveny. Projekt počítal s výrobou 1600 kubíků vody denně, což znamená 18,5 litru vody za sekundu. Potrubí z Bernartic do Nového Jičína bylo vedeno především v cestách, aby byla usnadněna jeho kontrola a případná výměna. Délka potrubí až k vodojemu činila 8 127 metrů,“ řekl vedoucí provozu vodovodních sítí v Novém Jičíně společnosti SmVaK Ostrava Miroslav Křivák.

Je však nezbytné si připomenout, že první pokus o stavbu vodovodu v Novém Jičíně nedopadl úspěšně a problémy se zásobováním obyvatel také vedly ke zdravotním komplikacím pro obyvatele a předčasné úmrtnosti. V roce 1886 rozhodla vodohospodářská komise o tom, že nejvhodnější zdroj pro jímání vody budou Bernartice nad Odrou a o rok později doporučila zástupcům města navrhnout plán a rozpočet akce. V roce 1891 firma Rumpel a Niklas z Teplic projekt odevzdala a práce mohly začít.

Dvoukomorový vodojem v místní části Skaly byl vybudován jako vodojem za spotřebiště. „Rozvodná síť v Novém Jičíně byla vybudována jako okruhová, u začínající zástavby bylo vybudováno několik větvených řadů. Dbalo se na to, aby zvolené dimenze umožňovaly další rozvoj města. Síť byla rozdělena tak, aby v případě poruchy bylo možné odstavit co nejkratší úsek. Hydranty od sebe nebyly vzdáleny více než 100 metrů,“ doplnil Marek Síbrt.

Na Novojičínsku SmVaK Ostrava také v současnosti dokončuje rekonstrukci čistírny odpadních vod v Tiché z roku 1995. Vodohospodáři museli sanovat betonové a ocelové konstrukce, namontovat přístřešky pro ochranu aeračních zařízení, provést výkopy pro kabelová vedení a upravit terén v okolí nádrží. Modernizací prošla i technologická část čistírny. Náklady na opravy v Tiché se pohybují kolem 3,4 milionů korun. Podle generálního ředitele společnosti Anatola Pšeničky letos SmVaK Ostrava investuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod na Novojičínsku přes 43 milionů korun.

Foto: Vodojem Skalky 

Scroll to Top