Vodu u Valašských Klobouků bude v krajině zadržovat soustava tůní

blank

Valašské Klobouky vybudovaly tři tůně o celkovém objemu 160 metrů krychlových, které pomohou zadržet vodu v krajině. Nacházejí se v lesní nivě Dešňanského potoka v lokalitě pod Svatým Hubertem. ČTK o tom informovala mluvčí radnice Lenka Zvonková.

 „Tůně pod Svatým Hubertem jsou prvním realizovaným opatřením z devíti možných záměrů k zadržování vody ve valašskokloboucké krajině. Vytvoření biotopu s vodní a mokřadní plochou má být prospěšné k zamezení úbytku vody, který je na celém našem území evidentní. Při déletrvajících deštích pak budou tůně plnit funkci zpomalování odtoku, čímž budou preventivně působit proti povodním. Podobná opatření bych si uměl představit v každém údolí, stejně jako je tomu například v Rakousku,“ uvedl místostarosta Valašských Klobouků Martin Janík.

Vodní plochy budou mít i estetickou funkci a mohly by se stát oblíbeným turistickým místem. „Tuto lokalitu bychom v budoucnu rádi rozvinuli. Uvažujeme o vytvoření atraktivního prvku nebo areálu, například stezky pro bosé nohy,“ řekla starostka Eliška Olšáková.

Valašské Klobouky zvažovaly i další způsoby opatření vedoucí k udržení vody v krajině. Ve hře byl poldr na Hladném Pustém nebo malé vodní nádrže v Záhumení. „Těmto a dalším záměrům jsme se věnovali, někde je třeba řešit vlastnické vztahy, jinde jsou vedeny technické sítě. Jejich přeložky jsou finančně nákladné, a tak se snažíme hledat další vhodné varianty,“ uzavřel Janík.

Scroll to Top