Mostecko se může stát největší republikovou zásobárnou vody

blank

Ačkoliv na Mostecku v posledních dekádách zmizelo velké množství vodních ploch, díky novým jezerům vznikajícím na rekultivovaných územích po těžbě hnědého uhlí se tento trend zvrátí. Od roku 1996 ubylo podle Zprávy o stavu vodního hospodářství v regionu 14 procent z celkové hektarové výměry. „Po celkovém ukončení těžby a dokončení rekultivací by na Mostecku měly vodní plochy tvořit osm procent celkové rozlohy území,“ poznamenal krajinný ekolog Stanislav Štýs. Vzhledem k faktu, že se v posledních letech zavodňují terénní represe po povrchových dolech, bude podle Štýse oblast jedna z největších zásobáren všestranně využitelné vody v České republice.

Významné změny vodstva na Mostecku byly v minulosti způsobeny povrchovou těžbou hnědého uhlí. Toky byly regulovány, napřímeny a odkloněny z původního koryta. Příkladem je řeka Bílina, jejíž směr byl změněn na několika místech. Mezi nejvýznamnější vodní toky regionu patří Bílina, Srpiny a Bílý potok. 

S rozsáhlým zavodněním počítá nadgenerační rekultivační plán. „Ve vytěžených prostorách pod Krušnými horami vzniknou do poloviny století vodní nádrže o celkové kapacitě 2,2 miliardy metrů krychlových velmi čisté vody, která bude použitelná k mnoha účelům. To zhruba odpovídá polovině současné kapacity všech vodních nádrží a rybníků v celé České republice,“ uvedl Štýs.

Podle programu by mělo v Mostecké uhelné pánvi dojít k zavodnění lomu ČSA, kde vznikne jezero o rozloze 690 hektarů s hloubkou až 273 metrů. Další jezero vznikne ze současného lomu Vršany a již je napuštěno Jezero Most s rozlohou 309 hektarů a hloubkou až 70 metrů.

Pro výrobu pitné vody slouží na Mostecku čtyři úpravny: Most-Velebudice, Bílý Potok, Meziboří a Janov. Pro úpravnu ve Velebudicích se využívají jako zdroje nádrže Nechranice a Přísečnice, pro úpravnu Bílý Potok je to přehrada Fláje a Bílý Potok, úpravna Meziboří je zásobována vodou z Flájí a úpravna Janov z vodárenské nádrže Janov. Z veřejné vodovodní sítě je zásobováno 97,5 % obyvatel Mostecka, u zbylých 2,5 % jde o pitnou vodou z lokálních zdrojů.

Zdroj: Mostecký deník, EC Most

 

 

Scroll to Top