Generální oprava čistírny odpadních vod v Mrákově

blank

Největší investiční akce v historii čeká Mrákov na Domažlicku. Na rozsáhlou rekonstrukci čistírny bude potřeba několik desítek milionů korun. Podle starosty obce s tisícovkou obyvatel Josefa Janečka je mrákovská čistírna nejstarší v okrese, na akci je již připravený projekt i vydané územní rozhodnutí. O tom, že se čistírna převleče do nového kabátu, svědčí i fakt, že z té stávající zůstane jen oplocení.

„Budeme čekat na vypsání nějakého dotačního titulu, protože jde o enormní finanční investici. Počítáme s náklady mezi 30 a 35 miliony korun. Podle projektu dosáhnou náklady zhruba 40 milionů, ale věříme, že díky výběrovému řízení se dostaneme s výslednou cenou níž,“ odhaduje starosta. 

Po dokončení opravy se zvýší kapacita čistírny. „Teď činí 980 takzvaných ekvivalentů, nově bude kapacita pro 2000 obyvatel. Původně jsme uvažovali o tom, že bychom se připojili na domažlickou čističku, spádově by to vyšlo. Potrubí by ale muselo jít přes pozemky asi 65 majitelů. Kdyby jediný z nich nesouhlasil s věcným břemenem, tak by záměr padl. Zvolili jsme proto cestu rekonstrukce čistírny,“ řekl starosta. Na zrekonstruovanou čistírnu se možná napojí i Nevolice.
Zdroj: Domažlický deník, Obec Mrákov 

Scroll to Top