Stavba přehrady Nové Heřminovy začne nejdříve v roce 2025

blank

Ještě než se začne stavět přehrada Nové Heřminovy na Bruntálsku, musí být ze zátopového území přeložena silnice první třídy mezí Novými Heřminovy a Zátorem. Přeložka představuje obchvat, který si vyžádá nejméně miliardu korun. Kvůli nutnosti postavit obchvat se tak zahájení stavby samotného vodního díla posouvá nejméně o pět let.

Vláda České republiky pověřila Povodí Odry výkupem pozemků pro obchvat přehrady. „Nové nařízení vlády nám uložilo za dva roky vykoupit pozemky nutné pro stavbu obchvatu kolem nádrže. Na to dostaneme padesát milionů korun. Následně by stavba měla být převedena do kompetence Ředitelství silnic a dálnic. Dostali jsme nařízením náměstka ministra uloženo toto zahájit, takže už si s ŘSD vymezujeme území, které bude vykoupeno. Až pak můžeme začít budovat vodní dílo, které má přispět k ochraně Krnovska a Opavska před povodněmi,“ uvedl ve zpravodajství České televize technický ředitel Povodí Odry Petr Březina.

Obchvat nádrže bude ležet na pozemcích o výměře 220 tisíc metrů čtverečních, z čehož 130 tisíc metrů je ve vlastnictví státu, zbytek je potřeba vykoupit. Ředitelství silnic a dálnic ČR už obdrželo odmítavé stanovisko Zátoru. Tamější zastupitelé nesouhlasí s navrženým řešením mimoúrovňové křižovatky. S obchvatem stejně jako s přehradou nesouhlasí ani zastupitelstvo Nových Heřminov, a to minimálně do doby, než bude posouzena varianta protipovodňové ochrany bez nutnosti stavět nádrž.

Bruntálský deník 

Scroll to Top