12. bienální konference: Membránové technologie mají v oblasti vodárenství slibnou budoucnost

blank

Rozvoj membránových technologií je umožněn především díky technickým možnostem, které usnadňují vyrábět stále kvalitnější a cenově dostupnější membrány. V Poděbradech o tom hovořili zástupci společnosti Sweco Hydroprojekt.

Využití membránových technologií naráží na povědomí, že se jedná o investičně a provozně drahou záležitost. V současnosti však instalace membránových technologií v úpravnách vody může přinést významné provozní úspory. V uplynulých letech už byly provedeny poloprovozní testy, při kterých se posuzovala možnost náhrady dvoustupňové technologie na povrchové vodě jednostupňovou úpravou vody s membránovou filtrací. Z testů vyplynulo, že při standardních podmínkách je toto řešení možné. 

První větší aplikace membránové technologie se dočkala úpravna vody v Březové, která byla koncipovaná s dvoustupňovou technologií a připravovala se na využití znečištěné Ohře jako náhradního zdroje surové vody. Zkušební provoz následně ukázal, že zvolená membránová technologie byla správná a problémy s biologickým znečištěním byly odstraněny.

Scroll to Top