12. bienální konference: Intenzifikace Čistírny odpadních vod Tlučná

blank
S příspěvkem o úspěšném dokončení intenzifikace čistírny v západních Čechách se v Poděbradech představili zástupci Vodárny Plzeň. Čistírna v Tlučné na severním Plzeňsku zajišťuje čištění odpadních vod v aglomeraci Kamenný Újezd – Nýřany – Tlučná – Vejprnice. Právě rozšiřování odkanalizované aglomerace, připojování nových producentů odpadních vod a nedostatečná nitrifikační kapacita v období s nízkou teplotou odpadních vod stály za druhou intenzifikací čistírny v historii jejího provozu. K první došlo v roce 2013.
Vzhledem ke specifikům čistírny a oblasti, ve které leží, si intenzifikace vyžádala využití atypického řešení v podobě instalace nosičů biomasy. Čistírna se tak stala tou největší s instalovaným MBBR systémem s nosiči biomasy ve fluidním loži na komunálních vodách v České republice.
Z hlediska účinnosti a stability procesu hodnotí projektanti realizované řešení jako úspěšné. Z provozního hlediska je však nutné připomenout vyšší spotřebu elektrické energie. Na základě předchozích zkušeností hovoří odborné odhady zhruba o 30 procentech. Při instalaci takového systému do stávajících nádrží je potřeba pečlivě zvážit hydrauliku, tvar reaktoru a dbát na dostatečnou průtočnou plochu separačních sít.
Scroll to Top