Podpora budování vodohospodářské infrastruktury patří k prioritám Vysočiny

blank

Stavba vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod je pro obce finančně velmi náročná. Kraj Vysočiny proto každým rokem poskytuje municipalitám dotace na budování vodohospodářské infrastruktury. Na posledním zasedání rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí další třiadvacetimilionové dotace na další rozvoj vodovodů, kanalizací a čistíren.

„V letošním roce celková výše dotací poskytnutých krajem na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dosahuje částky 69 milionů korun,“ uvedl radní za oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský. Podle něj je podpora poskytována kromě realizace staveb vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod také na zpracování projektových dokumentací prostřednictvím grantového programu Čistá voda v rámci Fondu Vysočiny.

Scroll to Top