Ledovce tají v Asii rekordní rychlostí. Dopady mohou být fatální

blank

Nejnovější studie nizozemských vědců varuje před extrémním úbytkem objemu asijských ledovců. Podle výzkumného týmu tam zmizí do konce století zhruba asi třetina v nich uložené vody i v případě, že se podaří splnit cíle Pařížské klimatické dohody. V Asii to bude mít fatální vliv na zásobování vodou pro desítky milionů lidí.

V předešlém tematicky obdobně zaměřeném článku jsme informovali o tom, že se vědci shodují, že by trvalo 5000 let, než by se veškerý led na planetě Zemi rozpustil. Stalo by se tak v případě, pokud by lidstvo stále pokračovalo ve spalování fosilních paliv na stejné úrovni jako v současnosti. Zároveň však platí varování, že pokud budou lidé vypouštět do ovzduší nadále oxid uhličitý ve stejném objemu jako v současnosti, ledovce by mohly zmizet mnohem rychleji. Podle National Geographic by se totiž takto mohla zvýšit průměrná teplota Země ze zhruba 15 stupňů až na 26°C. Zvednutím hladiny moří o zhruba 65 metrů by pro mnoho území znamenalo logicky jejich zánik.

Nizozemští autoři nejnovější studie pracovali s několika scénáři včetně varianty, že by teploty v průběhu století stouply globálně o 1,5 stupně Celsia. V tomto případě by zmizely dvě třetiny všech ledovců v Asii. „V oblastech, kde je ledovcová voda důležitým zdrojem říčních toků, způsobí ustupující ledovce problém. V těchto oblastech žije mnoho lidí – jde totiž o údolí řek, které pramení ve velehorách. Voda se tu používá k zavlažování, pro elektrárny i jako pitná,“ uvedl hlavní autor studie Philip Kraaijenbrink.

Vědci postupně srovnali 110 klimatických situací, ze kterých vyplynulo, že asijské ledovce se ohřívají více než ty v jiných částech světa. „I pokud se podaří globální teploty stabilizovat na současné úrovni, ledovce budou přicházet o vodu ještě mnoho desetiletí, dokud se nestabilizují,“ upřesnil Kraaijenbrink.

Pařížská klimatická dohoda předpokládá, že by mělo být ve druhé polovině století dosaženo rovnováhy mezi emisí skleníkových plynů a jejich absorpcí přírodou. „Uznává prvky klimatické spravedlnosti a zohledňuje různou odpovědnost zemí,“ řekl k ní francouzský ministr Fabius. Dohodu označil za dostatečně diferencovanou, spravedlivou, vyváženou, dynamickou i právně závaznou. „Snižování emisí skleníkových plynů se stává věcí všech,“ dodal ministr. 

 

 

Scroll to Top