Jakost vody hlídají v Moravskoslezském kraji siveni nebo pstruzi

blank

Nejkvalitnější voda do Ostravy přitéká z nádrže Kružberk na Vítkovsku. Potvrzuje to i Lubomír Noga z heřmanického minipivovaru. Podle něj by podnik jinou vodu pro výrobu piva nepoužíval. Různé části Ostravy jsou zásobovány vodou z rozdílných zdrojů. Podle toho se také liší jakost vody a její parametry.

Voda z podzemních zdrojů obsahuje více minerálních látek a je laicky řečeno tvrdší než voda z těch povrchových. Tvrdou vodu mohou odběratelé pít v Mariánských Horách, Nové Vsi, Svinově, části centra Ostravy. Méně tvrdou vodu pak v Porubě a části Přívozu. Středně měkká voda je v Hrušově, Muglinově, v severně položených ulicích Hrabůvky nebo na Slezské Ostravě.

Ostravské vodárny a kanalizace získávají až 65 % vody z povrchových nádrží jako vodu předanou, kterou nakupují od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a zbytek spotřeby pokrývá voda z podzemních zdrojů na území Ostravy. Kvalitu dodávané vody do krajské metropole kontrolují experti třikrát týdně. V úpravnách vody dohlížejí na vodu také zvlášť citlivé ryby, siveni američtí. Kdyby začaly ryby hynout, OVAK by byl nucen daný zdroj okamžitě odpojit.
Podobný princip tak zvaného biologického monitoringu funguje také v centrálních úpravnách vody Ostravského oblastního vodovodu, který provozuje a vlastní společnost SmVaK Ostrava. V případě jakéhokoliv problému s kvalitou surové vody nebo přítomností nežádoucích látek, na něž by reagovaly ryby v akváriích, by bylo nutné přijmout odpovídající provozní opatření. K tomu podle SmVaK Ostrava nedochází a voda z povrchových nádrží v horách patří k nejkvalitnějším v naší zemi vůbec.

Podle mluvčí společnosti Radky Vankové spotřeba vody na osobu klesá, což je dáno hospodárnějším přístupem obyvatel k tekutině a využíváním moderních technologií. Vanková také upozorňuje, že může čas od času dojít při dopravě vody ke zhoršení její kvality například z důvodu náhlého uvolnění rozpuštěného vzduchu.

Zdroj: Moravskoslezský deník 

 

Scroll to Top