Další zákaz odběrů povrchové vody

blank

Povodí Ohře zakázalo používat povrchovou vodu, která napájí přehradu ve Stanovicích sloužící jako zdroj pro výrobu pitné vody. Zatím není jasné, jak dlouho opatření potrvá.

Podle mluvčího Povodí Ohře Jana Švejkovského zákaz neskončí, dokud se nezmění hydrologie. V praxi to znamená do doby, než nezačne významněji a trvaleji pršet. Situace by se teoreticky mohla zlepšit už v těchto dnech, kdy významnou část Čech zasáhnou deště. Švejkovský však upozorňuje, že jedna bouřka situaci nezlepší.

Stanovická přehrada je klíčovým zdrojem pitné vody pro západočeské Karlovy Vary. Sekundárně také slouží k protipovodňové ochraně města. Nádrž se rozprostírá v údolí Lomnického potoka a částečně také v údolí jeho přítoku – Dražovského potoka. Objem má 27,8 milionu kubických metrů vody. Pokud by došlo k extrémní situaci a vyschly by všechny přítoky do ní, vodu by do karlovarských domácností při průměrné denní spotřebě 21 tisíc kubíků vody denně dodávala zhruba tři a půl roku.

Scroll to Top