Netradiční rozhodnutí, ve Vimperku o dotaci na domácí čistírny odpadních vod nestojí

blank

Zatímco jinde je obvyklé, že obce a města žádají o dotaci na výstavbu běžných, nebo domovních čistíren odpadních vod, ve Vimperku zastupitelé svým rozhodnutím překvapili. O dotaci by se rádi ucházeli jen čtyři zastupitelé, což ke schválení žádosti nestačilo.

V historickém městě na Prachaticku na úpatí Boubína žije kolem 7 tisíc obyvatel. Jádro města je městskou památkovou zónou. Proč v důsledku Vimperští o dotaci nestáli? Odpověď poskytl starosta Vimperku Pavel Dvořák. Podle něj totiž s sebou přináší přijetí dotace značné rizika a zodpovědnost, které město přijmout jednoduše nechce. Čistírny by sloužil jednotlivým domům.

„Město by je nejen postavilo a deset let provozovalo, ale zajišťovalo i monitoring a opravy. Vpouštěli by do ní ale jednotlivci nebo bytové domy. Nezvedl jsem ruku, protože nechci, aby město neslo zodpovědnost za to, co kdo do čističky vypustí. To s sebou nese i vícenáklady na monitoring a obsluhu,“ přiblížil Dvořák.

Vimperk má vybudovanou jednotnou kanalizaci o celkové délce 34,27 kilometru a je na ni napojeno 7451 obyvatel. Kanalizace je pak napojena na centrální čistírnu odpadních vod, která má kapacitu 9 800 ekvivalentních obyvatel. Z čistírny odtékají předčištěné odpadní vody do řeky Volyňky.

Zdroje: Prachatický deník, Vimperk.cz 

Scroll to Top