Hana Borovičková: Průhonice patří k obcím s nejnižší cenou vody

blank

Průhonice se nacházejí zhruba 15 kilometrů východně od centra Prahy a žije zde kolem tří tisíc obyvatel. Hana Borovičková je ve funkci starostky středočeské obce patnáct let. Na které projekty je za tu dobu nejpyšnější?

„Za prvé bych chtěla zdůraznit, že pokud se něco za 15 let, co jsem starostkou, podařilo, tak nikoliv pouze mně, ale celému kolektivu, s kterým dlouhodobě spolupracuji. Mám na mysli zejména oba místostarosty Františka Lehovce a Bohumila Řeháka, členy zastupitelstva obce a zaměstnance obce. Bez podpory veřejnosti a místních investorů bychom se také neobešli,“ uvedla Borovičková.

Během doby své působení v čele obce se Průhonicím podařilo zmodernizovat celou řadu komunikací, vybudovat tělocvičnu pro žáky základní školy, postavit síť cyklotras, revitalizovat rybníky a také dobudovat kanalizaci a vodovod, přičemž součástí tohoto projektu byla i rekonstrukce čistírny odpadních vod, na kterou je napojen také akvapark v Čestlicích. Celkové náklady na opravu čistírny se pohybovaly kolem 90 milionů korun.

Za mimořádný úspěch Borovičková považuje, že obec udržela zdravé hospodaření a po roce 2000 odolala vábení firem k privatizaci vodohospodářské infrastruktury, ale naopak zachovala její vlastnictví, správu a údržbu ve svém majetku. Díky tomuto kroku tak dnes patří Průhonice k obcím s nejnižší cenou vodného a stočného.

Zdroj: Metro.cz 

Scroll to Top