Výměna olověných rozvodů vody v městských domech v Plzni

blank

Další dva městské bytové domy v Plzni se dočkají výměny olověných rozvodů vody. Jedná se o objekty v Jablonského a Škroupově ulici.
Úpravy snižující obsah olova v pitné vodě budou prováděny i díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Plzeňští radní schválili její přijetí ve výši 320 tisíc korun. Celkové náklady na opravy se pohybují kolem 663 tisíc korun, zbývající částku město uhradí ze svého rozpočtu.
„Plzeň již od roku 2010 provádí s přispěním státní dotace výměnu zastaralých olověných rozvodů. Dosud tak Plzeň opravila rozvody vody ve 12 bytových domech. Ze svého rozpočtu dala na opravy 3,469 milionu korun, od státu získala na dotacích zhruba 2,123 milionu korun,“ sdělil ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.
V rámci Programů podpory bydlení vyhlásilo ministerstvo podprogram Olověné rozvody pro rok 2017. Vlastníci trvale obydlených domů, které mají olověné domovní rozvody, mohou díky programu získat až dvacetitisícovou podporu na jeden byt.
Domy, jež jsou v majetku města, spravuje společnost Obytná zóna Sylván a pro žádost o dotaci vybrala dva domy postavené na přelomu 19. a 20. století, kdy se používaly olověné rozvody vody. Při monitoringu obsahu olova v pitné vodě byly objeveny vyšší hodnoty, než je žádoucí. Výměna rozvodů ve zmiňovaných dvou domech bude provedena do konce října.
Vzhledem ke skutečnosti, že je výměna uskutečňována především ve staré zástavbě, je technicky velmi náročné ji provést. Obvykle totiž musí být při výměně stoupaček také alespoň částečně zrekonstruováno sociální zařízení. Firma tak musí nahradit obklady a některé části vybavení.

Foto: www.plzen.eu

Scroll to Top