Severočeská vodárenská společnost zahájila na Mostecku další investici

blank

SVS zahájila rekonstrukci dožilé úpravny vody v Brandově. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Úpravna vody Brandov je tvořena budovou, ve které jsou umístěny dvě akumulační nádrže upravené vody (50 m3 a 100 m3) i veškerá technologie. Do úpravny surová voda natéká gravitačně ze čtyř místních zářezů a plošného vývěru. Úpravna zásobuje zhruba 230 obyvatel. Opakující se poruchy však mají negativní dopad na životnost objektu a SVS rozhodla o rekonstrukci tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem.

Investorem stavby je SVS a práce by měly skončit 31. prosince 2017. Stavba bude probíhat za provozu. Odstávky pak budou v průběhu stavby krátkodobé s jednou dvanáctidenní pro provedení kompletní výměny technologie.

SVS letos na Mostecku naplánovala 25 staveb os náklady 128 milionů korun.

Scroll to Top