V Hranicích se připravují na pravidelnou údržbu jezu

blank

Začátkem září bude vypuštěna jezová zdrž na řece Bečvě v Hranicích na Moravě. Důvodem je plánovaná oprava pohyblivého jezu včetně nadjezí. Informoval o tom mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Povodí Moravy zahájí vypouštění v pondělí 4. září a práce budou trvat šest dnů. Akce je nutná kvůli plánované opravě technologie jezu a údržbě jezových segmentů. Zároveň budou odstraněny naplavené stromy ,a vyčištěny svodné kanály a sběrné studny.

Vypuštěná jezová zdrž umožní kontrolovat břehové opevnění nadjezí, které je během roku zatopené vzdutou hladinou vody, a zaměřit rozsah poškození po letošní povodni. Pořízena bude také fotodokumentace dna nadjezí z pohledu dalšího vývoje nánosů.

Manipulace se při vyhrazování provádí postupně tak, aby nejdříve došlo k ustálení hladiny, a teprve pak následují další kroky. Celá akce probíhá podle platného manipulačního řádu vodního díla a po jejím dokončení začne Povodí Moravy vodní díla napouštět.

Scroll to Top