Významné investiční akce do obnovy vodovodní sítě na Frýdecko-Místecku

blank

Několik projektů odstartovala v létě společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava na Frýdecko-Místecku. Po dokončení modernizace vodovodů na Hukvaldech nebo Hálkově ulici ve Frýdku-Místku se roztočilo další kolo projektů v Třinci-Oldřichovicích, Bystřici nad Olší nebo ve frýdeckomísteckých ulicích Pod Štandlem a Podpuklí. Informoval o tom mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Marek Síbrt. 

V Oldřichovicích se v současnosti rekonstruuje zhruba 1250 metrů vodovodu a modernizována bude také automatická tlaková stanice, díky které jsou zásobovány výše položené domy v lokalitě. „Náklady přesáhnou šest milionů korun. Díky nim se zlepší tlakové poměry v síti, ale především bude zvýšena kapacita vodovodu, která aktuálně dosahuje svého limitu. Umožníme tak v budoucnu napojení dalších odběratelů a nebudeme nijak bránit potenciálnímu rozvoji oblasti. Hotovo by mělo být na začátku podzimu,“ uvedl technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Další lokalitou, kde jsou nevyhovující tlakové poměry důvodem další investice, je lokalita Škubňa v Bystřici nad Olší. Jeden a půl milionu korun zde bude vynaloženo na modernizaci 340 metrů sítě, přepojení 12 přípojek a výměny 5 přípojek z oceli. Ocelový vodovodní řad z padesátých let minulého století s profilem DN 50 bude vyměněn za polyetylenový s profilem DN 90. Tím bude zajištěna dostatečná kapacita pro pokrytí potřeb odběratelů. Stavba bude hotova na přelomu letošního září a října.

Dva investiční projekty do obnovy vodovodní sítě byly na začátku léta zahájeny ve Frýdku-Místku. V ulici Pod Štandlem bude za tři a půl milionu korun položeno 390 metrů potrubí z tvárné litiny, které nahradí litinový řad ze sedmdesátých let. Současné potrubí už kapacitně nevyhovuje. „V lokalitě se dle územního plánu počítá s dalším rozvojem. Díky našemu investičnímu projektu bude možné připojovat další odběratele, kteří se rozhodnou v oblasti stavět. Současným domácnostem se zlepší tlakové poměry v síti,“ přiblížil Veselý. Práce by měly být stejně jako v nedaleké Bystřici nad Olší ukončeny na přelomu září a října.

Druhým projektem ve Frýdku-Místku bude modernizace potrubí ze šedé litiny v ulici Podpuklí.  Za více než dva a půl milionu korun bude modernizováno více než 360 metrů sítě včetně přepojení odbočných řadů a 11 přípojek. Vyměněno bude rovněž sedm přípojek z oceli. Dokončení stavebních prací se plánuje na konec září. Projekt probíhá v koordinaci se Správou silnic MS kraje, která v oblasti rekonstruuje povrch vozovky.„V co největší míře se snažíme naše projekty koordinovat s městy, obcemi a dalšími organizacemi. Jde o zvýšení efektivity, snížení nákladů, ale také o zkrácení času, kdy musíme omezovat obyvatele daných lokalit stavební činností. Vzájemná komunikace a spolupráce je přínosná pro všechny strany,“ uzavřel technický ředitel SmVaK Ostrava.

 

Scroll to Top