Saúdská Arábie bude investovat stovky milionů dolarů do čištění vody

blank

Saúdskoarabské ministerstvo vody, životního prostředí a zemědělství ohlásilo plán na rozsáhlou výstavbu čistíren odpadních vod v druhém největším městě Džidda a také v Dammámu, který leží u Perského zálivu na hranici s Bahrajnem. V severní části země pak významný projekt zahrne provincie Turaif a Arrar.

K první přípravné fázi byly přizvány tři světové poradenské společnosti. V další etapě budou jednotlivé projekty nabízeny soukromému sektoru pro účely financování, stavby a provozu na bázi build-operate-transfer (stavba-provoz-převod).

Předpokládá se, že náklady na realizaci celého díla, které zahrnuje veškeré sítě, spoje, vedení a techniky pro čištění odpadních vod, se přiblíží k 600 milionům dolarů. Jako první by měla stát čistírna odpadních vod nedaleko letiště v Džiddě s kapacitou 500 tisíc kubíků vody denně. Délka potrubí pro odvádění odpadních vod překročí v kombinaci pro tyto projekty 1 400 kilometrů.

 

Scroll to Top